Wednesday, December 13, 2017

study ladder

In our class we had done a math game that is study ladder and we got our own account and there is a lot of activity and it is really fun and if you chooses one and you got 10 correct answer you get money and can change how you look and also could change your pet,room. There ate also a lot thing you can do like you can d math,English and other things and a lot more that you can do.

Thiên nhiên Tươi Đẹp

Lớp em đang học về thiên nhiên tươi đep và đây là bài văn tả cảnh đầu tiên của em. Em nghĩ em tiến bộ vì bây giờ em đã biết cách tả cảnh.
 Con phố nhà em    Image result for phố phan đình phùng

Bạn đã bao giò dến một nơi mà ở đó những hàng cây che chở mình khỏi nắng chua?, Cứ nghe thấy thế là tôi nhớ dến phố Phan Dình Phùng ma tôi ở.

Khi bạn đi trên đường, những cành cây che nắng cho bạn ở hai bên. Ánh nắng xiên vào những cành cây rọi xuống mặt đường, tạo thành những tia nắng đập xuống. Khi gió thẩi những chiếc là rụng xuồngnhin như dang mưa lá. Ở hao bên có những loại hoa khác nhau như hao hồng, hoa dào. Những bạn thỏ thường chơi ở dưới gốc cây và đùa nghịch với nhau ở đấy. Đường đi như một cái thẳm dài và bằng phẳng, có những thân cây to và cao vút len tròi như mọt ngọn núi, những cảnh thả xuống tạo thành những chiếc day từ cao thả xuống. Cây sắp thành một hàng thẳng ở hai bên đường.Khi không có xe cội đi qua thì đường phố rất im lặng và sạch bóng, ở đấy không ai vứt rác nên rất sạch. Phố Phan Đình Phùng là phố duy nhất mà có cây chồng ở hai bên.

Em rất thích phố Phan Đình Phùng vì nó luôn luôn bóng mát và rất đẹp.


Tuesday, November 28, 2017

Reading group Breadwinner Reflection

So in our reading group we red a story named Breadwinner and it is a bout Parvana and at the beginning her dad got arrested by the Taliban soldiers, because her dad was arrested Parana dress up as a boy.Next Nooria gets marry to a guy because she met him in kinder garden and the last part is Parvana dad and her got on a truck and got away.

I think this book is really interesting because it is a story about a life of a person that has war and 

i think i should read slower because sometime i don't understand

My goal is to read better and slower

Wednesday, November 22, 2017

Wizard of Oz

Did you know our school is doing a play for the unis 30 Th birthday and it is the Wizard of Oz and i really want to see it am also really exited, and i really want to know how it goes and i think it going to be grate and exited too. I hope you come too because i think we will only do this ones because it is unis's birthday.  

Friday, November 10, 2017

Walk-a-thon

IN walk-a-thon i had ran 13 lap around it was really tried and i also tried not to walk and stop i was active for 6 round mean i had ran really fast for 6 laps then i had to run slow. i had tried to run faster but i could't because i had ran 6 round super fast so i could not ran any faster instead of running supper slow.But after 4 round of running supper slow i got active again and i start from running supper slow i ran supper fast. And i end up with 1410.

Wednesday, November 1, 2017

Vietnamese class

Em chọn bài này vì em đã học về Việt Nam tổ quốc em và em nghĩ em làm rất tốt nhưng có chỗ em đã sai nên em cần đọc kĩ hơn.

Bài này nói về danh lam thắng cảnh của
Việt Nam và Việt Nam có những cái gì.

Em nghĩ em tiến bộ một chút nhưng em cần đọc kĩ hơn và tập trung hơn.

Friday, October 6, 2017

(DEADLY CAMP)

In camp we have to hike the deadly mountain, we have to walk for more than 3 hours! We have to walk and walk back and force, i feel like i am stuck in an island for many years and walking trying to find food. We had walk in the sun and there was no cloud and it also felt like i had been walking in the sun for years in island. We also walk up and down the hill felt like i was being torture to walk caring a heavy bag that has a lot of stone in it. We all only could stop for three times so we walk the hole time and never stop. I though i was going to die and going to kill my self but when i got back to the V-Resort i was so happy i was alive. 

study ladder

In our class we had done a math game that is study ladder and we got our own account and there is a lot of activity and it is really fun and...