Monday, April 9, 2018

PYPX

In my pypx group we have to do this information report on this Information Report - Google Slides and we have put a lot of work in there and we also work with a lot of person to help us do our information report. We have to do a lot of work but at least we have help for out group to do work. We have been working on this for a long time now and we start to feel the presser on us all ready and we right on track but than we have only few  ore days till we have to present so we have to do this fast or we will not make it and this is all so really important.  

Friday, March 23, 2018

Math

In math we learn about exploding dots and it was really interesting because he make really funny sounds and me make it more fun for us to enjoy.

Thursday, March 1, 2018

mystery field trip

In my mystery field trip  i went to a place where there are lots of old things and there was cannons planes we also jet to watch two movies and there are about how viet nam got there country back.

Monday, February 12, 2018

math

In math we did not do i math  think i was but than we had to do the party list and i was surprise that it was math and in the party list we had to buy things and tell the prices of it to invite ms Tina to our planet governing system that we had made for our planet and mine is Saturn and i made a mistake piking that planet because it is a gas planet and i don't know how my people will even will like on there.

Tuesday, February 6, 2018

government

In our government unit we have been working on dictatorship, democracy, anarchy and monarchy after that we get to governance our own planet and am doing the Saturn and i had to learn and read a lot to do the Saturn cause it is so big and there is a lot of things in there so it is not that hard but still hard to do. And i also need to find out things and also before this we also chooses what we do.

Wednesday, December 13, 2017

study ladder

In our class we had done a math game that is study ladder and we got our own account and there is a lot of activity and it is really fun and if you chooses one and you got 10 correct answer you get money and can change how you look and also could change your pet,room. There ate also a lot thing you can do like you can d math,English and other things and a lot more that you can do.

Thiên nhiên Tươi Đẹp

Lớp em đang học về thiên nhiên tươi đep và đây là bài văn tả cảnh đầu tiên của em. Em nghĩ em tiến bộ vì bây giờ em đã biết cách tả cảnh.
 Con phố nhà em    Image result for phố phan đình phùng

Bạn đã bao giò dến một nơi mà ở đó những hàng cây che chở mình khỏi nắng chua?, Cứ nghe thấy thế là tôi nhớ dến phố Phan Dình Phùng ma tôi ở.

Khi bạn đi trên đường, những cành cây che nắng cho bạn ở hai bên. Ánh nắng xiên vào những cành cây rọi xuống mặt đường, tạo thành những tia nắng đập xuống. Khi gió thẩi những chiếc là rụng xuồngnhin như dang mưa lá. Ở hao bên có những loại hoa khác nhau như hao hồng, hoa dào. Những bạn thỏ thường chơi ở dưới gốc cây và đùa nghịch với nhau ở đấy. Đường đi như một cái thẳm dài và bằng phẳng, có những thân cây to và cao vút len tròi như mọt ngọn núi, những cảnh thả xuống tạo thành những chiếc day từ cao thả xuống. Cây sắp thành một hàng thẳng ở hai bên đường.Khi không có xe cội đi qua thì đường phố rất im lặng và sạch bóng, ở đấy không ai vứt rác nên rất sạch. Phố Phan Đình Phùng là phố duy nhất mà có cây chồng ở hai bên.

Em rất thích phố Phan Đình Phùng vì nó luôn luôn bóng mát và rất đẹp.


PYPX

In my pypx group we have to do this information report on this  Information Report - Google Slides  and we have put a lot of work in there a...